Стратегия 2016-2020

Представяме на вашето внимание стратегия за развитие на училището в периода 2016-2020 година и годишен план за действие по нейното изпълнение и финансиране през учебната 2016-2017 год.

Годишен план

Стратегия 2016-2020