Отчетен доклад ОС

Отчетен доклад Обществен съвет-дейност учебна 2016-2017 г

Advertisements

Документи 2017-2018

Учебен план 2017-2018

2017-2018-Актуализирани Правила за прилагане на Вътрешната система за осигуряване на качеството

2017-2018-Годишен план за дейността на училището

2017-2018-График на дейностите за самооценяване

2017-2018-ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

Годишен план за действие и финансиране 2017-2018 по изпълнение на Стратегия за развитие на училището 2016-202