ДНЕВЕН РЕЖИМ ЗА ПЕРИОДА 20-22.01.2016

Във връзка с прогнозите за усложнена метеорологична обстановка и очаквани трайно ниски температури в периода 20-22.01.2016 временно се въвежда нов дневен режим за работа на училището както следва:

І-ва смяна

Начало на учебните занятия – 9.00 часа

Край на учебните занятия – 11.50 часа

ІІ- ра смяна

Начало на учебните занятия -13.00 часа

Край на учебните занятия – 16.20 часа

ПИГ – І и ІІ клас

Начало на учебните занятия -13.00 часа

Край на учебните занятия – 16.00 часа

Организиран обяд ще има на 21 и 22 .01 2016 год.

 

Целта на мерките е насочена към осигуряването на възможностите за достъп на учениците до учебните заведения в ранните часове на деня, както и безопасно прибиране по домовете след края на занятията.

 

 

 

 

Участие в проект „Семействата се учат“

НУ“Патриарх Евтимий“ се включи в проекта „Семействата се учат“ по програма Erasmus +. Проектът има пза цел да засили връзката между семейството и училището.Той цели да даде възможност на родителите да реализират потенциала си като съветници, възпитатели на децата си и да работят заедно с училището, за да ги направят уверени, знаещи и можещи млади хора. Проектът е с времеви срок септември 2015 – 2017.

Неучебни дни!!!

Във връзка с утежнената зимна обстановка учебните занятия за училищата и обслужващите звена в община Плевен се преустановяват на 18 и 19 януари 2016 г., като дните се определят за неучебни със заповед на кмета на Община Плевен.

Весели празници

Последните дни и на тази година неумолимо поемат към вечното безвремие.Нека ги изпратим с блясък в очите и топлина в душите!Нека бъдем по-добри и по-състрадателни през Новата година!

Поздрав от вокалната група към училището!!!

…и аплодисменти за прекрасните сурвачки, изработени от нашите ученици

vg1 vg2 vg5

 

В навечерието…

Отново сме на прага на Рождество…и отново светлините на коледното дърво се отразяват в очите ни.

Може би една малка част от тях пробива бронята на безразличието и осветява помръкналите ни души…и ставаме по-добри!!!

По Коледа стават чудеса!!!!!

и един линк към изпълнение на чудесната ни вокална група